زبان آموزان محترم می توانند تا ۴۸ ساعت پس از شرکت در آزمون کتبی و شفاهی پایان ترم، نسبت به مشاهده و دریافت کارنامه پایان ترم خود از طریق همین سایت اقدام نمایند

نکات قابل توجه

  • محاسبه جمع نمرات در پایان ترم شامل امتحانات میان ترم (فعالیت های کلاسی و …) و امتحانات پایان ترم (کتبی و شفاهی) می باشد
  • کسب حداقل نمره ۷۰ از ۱۰۰ در آزمون پایان ترم قبولی محسوب گشته و جهت ارتقاء به ترم بالاتر الزامیست
  • کسب مجموع نمره ۶۵ تا ۷۰ در آزمون پایان ترم، قبولی مشروط (Conditional Pass) محسوب می گردد
  • کسب مجموع نمره کمتر از ۶۵ در آزمون پایان ترم، مردود (Fail) محسوب می گردد
  • زبان آموزان محترم می توانند پس پایان هر کتاب و شرکت در آزمون جامع اسپیکان (SpeakOn Big Test) و کسب نمره قبولی، در صورت تمایل به دریافت مدرک معتبر، از طریق مراجعه به قسمت درخواست صدور مدرک نسبت به دریافت مدرک معتبر سطح خود اقدام نمایند
  • لطفا جهت ورود به سامانه کد زبان آموزی و شماره ملی درج شده در رسید ثبت نام خود را در قسمت مربوطه وارد نمایید (کد زبان آموزی درج شده در رسید ثبت نام به عنوان رمز ورود می باشد)
  • چنانچه موفق به ورود در سامانه نشده اید با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید